Một nhóm các chuyên gia sẽ phân tích về tính thẩm mỹ và công thái học và cân nhắc tới tính hoàn thiện của các sản phẩm dự thi trong việc cải thiện cuộc sống người khuyết tật.

Ban tổ chức được lựa chọn từ các đơn vị tổ chức cuộc thi và các đối tác bao gồm USAID, MCNV, ACDC and JICA cũng như có sự tham gia của 2 chuyên gia về phục hồi chức năng.