Humanity & Inclusion đã hoạt động hơn 30 năm tại Việt Nam với các dự án về phục hồi chức năng, an toàn giao thông, giáo dục hòa nhập, sức khỏe bà mẹ và trẻ em, sinh kế, phòng chống HIV/AIDS và các hoạt động cứu trợ khi có thiên tai.Hiện nay, HI đang thực hiện một dự án về phục hồi chức năng với mục tiêu là nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc phục hồi chức năng cho người khuyết tật do tổn thương não (như đột quỵ, chấn thương sọ não, não úng thủy và nứt đốt sống)

Trợ giúp người khuyết tật là một trong những ưu tiên hàng đầu của chính phủ Hoa Kỳ dành cho Việt Nam. Từ năm 1989 sau khi tách khỏi Quỹ hỗ trợ nạn nhân chiến tranh, Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ đã có nhiều hoạt động đẩy mạnh các chương trình giúp đỡ người khuyết tật tại các nước bị ảnh hưởng bởi chiến tranh.Tại Việt Nam, chính phủ Hoa Kỳ giúp đỡ nâng cao chất lượng cuộc sống người khuyết tật thông qua đáp ứng các nhu cầu về y tế và xã hội, cải thiện chính sách liên quan và giảm thiểu các rảo cản về sức khỏe và xã hội đối với người khuyết tật.

Cuộc thi này không thể thành công nếu thiếu đi sự tham gia của các đơn vị phối hợp tổ chức.

MCNV là tổ chức hướng đến sự công bằng và tiếp cận bền vững với các nguồn lực và dịch vụ trong lĩnh vực y tế và hòa nhập xã hội cho những người yếu thế tại các nước đang phát triển khu vực Đông Nam Á.

ACDC là tổ chức tham gia thúc đẩy đời sống và quyền của người khuyết tật và các nhóm dễ bị tổn thương ở Việt Nam để họ được hoàn toàn hòa nhập với xã hội một cách bình đẳng.

Tại Việt Nam, JICA đã và đang hợp tác với các bên liên quan trong việc cung cấp các hỗ trợ toàn diện cho Việt Nam
nhằm xây dựng một xã hội công bằng cụ thể như thúc đẩy tăng trưởng kinh thế, tăng chỉ số cạnh tranh quốc tế, hỗ trợ các nhóm dễ bị tổn thương và nâng cao năng lực chính quyền.