📢📢 Cuộc thi Homemade with heart 2021 diễn ra từ ngày 10 tháng 7 đến ngày 20 tháng 9. Cuộc thi này nhằm trao thưởng cho các đồ vật sáng tạo, đơn giản hoặc thích ứng để cải thiện chất lượng cuộc sống của người khuyết tật.


Ngay từ những ngày đầu tiên, nó đã thu hút được nhiều sáng kiến ​​độc đáo hữu ích để nâng cao quyền tự chủ của những người có hoàn cảnh khó khăn.

Bất kỳ ai cũng có thể tham gia cuộc thi, bao gồm người chăm sóc gia đình, bác sĩ phục hồi chức năng và sinh viên. Chúng tôi có hai loại có thể phù hợp với bất kỳ nhà phát minh nào: chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp.

👉 Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email:

📧 Email: cuocthi2021@gmail.com

✔️Hoặc Fanpage: https://www.facebook.com/HumanityInclusionVietnam Nếu bạn có ý tưởng hay phát minh nào.