Hãy sáng tạo để cuộc sống tươi đẹp hơn! Đó là một trong những lời cổ động mà cuộc thi mang tới công chúng. Sau đây, xin hãy xem đoạn phim phóng sự ngắn giới thiệu về cuộc thi đã và đang diễn ra nhé.