Ban tổ chức xin cảm ơn những tác giả đã chia sẻ những sản phẩm ý nghĩa của mình với cuộc thi Sáng tạo từ Trái tim 2021 và với cộng đồng.

Chúng tôi đã nhận được 28 bài dự thi từ các cán bộ y tế, sinh viên y khoa, từ các gia đình đang chăm sóc người khuyết tật và đặc biệt là từ chính những người khuyết tật.

Cuộc thi của chúng ta chưa kết thúc. Các bạn vẫn có thể tham gia bình chọn sản phẩm được yêu thích nhất tại: https://homemadewithheart.vn/cuoc-thi-nam-2021/