Vậy là cuộc Sáng tạo từ Trái tim năm 2020 đã khép lại.

Chúng tôi đã nhận được hơn 30 sản phẩm dự thi và có tới hơn 6500 lượt bình chọn trên trang web cuộc thi, cùng với hàng nghìn lượt tương tác trên trang mạng xã hội. Đây là những thành công hơn cả mong đợi của Ban tổ chức.

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn các tác giả gửi bài dự thi, những người đã tham gia bình chọn và đông đảo cộng đồng ủng hộ để mang đến sự thành công cho cuộc thi Sáng tạo từ Trái tim phiên bản đầu tiên!

Phần thú vị nhất của cuộc thi còn ở phía trước – sự kiện công bố kết quả cuộc thi dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 15 tháng 9. Xin hãy tiếp tục theo dõi những thông tin tiếp theo từ Ban tổ chức.

Cuộc thi “Sáng tạo từ Trái tim” được tổ chức bởi Humanity & Inclusion Việt Nam và USAID, cùng với sự hợp tác từ MCNV, ACDC và JICA.