Bạn có thể bình chọn sản phẩm/ ý tưởng mình thích!

Bạn có thể xem và bình chọn các sáng kiến tham gia cuộc thi công bố tại đây

Ngay khi Ban tổ chức nhận được các sản phẩm/ý tưởng dự thi, đợt bình chọn (dự kiến từ 0h ngày 10/6 đến 23h59′ ngày 10/08/2022)sẽ được mở cho công chúng bình chọn. Ban tổ chức sẽ thông báo trên website và các mạng xã hội để mọi người cùng biết về thời gian bắt đầu đợt bình chọn.

Mọi người chỉ có thể bình chọn 1 lần cho mỗi sản phẩm/ý tưởng và không giới hạn số lượng sản phẩm/ ý tưởng bạn muốn bình chọn.

Sáng kiến có số lượng bình chọn nhiều nhất sẽ được trao Giải Bình chọn

Hãy xem và tìm hiểu về các sáng kiến tham gia cuộc thi tại đây

Nếu thích sản phẩm/ ý tưởng nào, bạn hãy bấm vào nút “Bình chọn ngay” bên cạnh hình ảnh về sản phẩm/ý tưởng đó.

Thời gian đợt bình chọn đến hết 10/08/2022