Bạn có thể đăng ký bằng cách điền mẫu tại đây.

  Họ và tên (*)

  Nơi làm việc (dành cho nhóm chuyên môn)

  Email

  Số điện thoại (*)

  Chọn nhóm (*)

  Tải lên bản mô tả quá trình hoàn thiện sáng kiến (*):

  Tải lên các hình ảnh về sáng kiến (*):

  Bạn có thể đăng ký bằng cách điền mẫu tại đây.

  Hoặc gửi email hồ sơ dự thi tới địa chỉ: cuocthisangtao2022@gmail.com

  Hoặc gửi hồ sơ thi qua đường bưu điện tới địa chỉ: 207-208, E3 Khu ngoại giao đoàn Trung Tự, số 6 Đặng Văn Ngữ, Đống Đa, Hà Nội.