Chiếc “Chổi-Nạng”

Số lượt: 78 bình chọn

Tác giả: K.T. Đoàn

Hạng mục :

Danh mục :

Hình ảnh chiếc chổi lắm thêm nạng để kẹp nách khi sử dụng của anh Đoàn:

Tham gia Facebook!