Chiếc “Chổi-Nạng”

Anh Đoàn thường gặp khó khăn mỗi khi quét nhà vì anh bị dị tật một nửa bên người. Việc cầm chiếc chổi quét nhà bằng một tay là một điều không dễ dàng với anh. Để giải quyết vấn đề này, anh đã phát minh ra chiếc chổi của riêng mình giúp anh có thể giữ nó một cách chắc chắn chỉ với một tay nhờ việc lắp thêm một khung (làm bằng tre) giúp anh có thể kẹp vào nách khi quét.

Số lượt: 78 bình chọn

Tác giả: K.T. Đoàn

Nhóm :

Danh mục :

Hình ảnh chiếc chổi lắm thêm nạng để kẹp nách khi sử dụng của anh Đoàn:

Tham gia Facebook!