Chiếc ghế góc tự làm

Số lượt: 58 bình chọn

Tác giả: V.X. Hải

Hạng mục :

Danh mục :

Hình ảnh những chiếc ghế góc do anh Hải tự làm:

 

Tham gia Facebook!