Chiếc kéo dùng một tay

Số lượt: 198 bình chọn

Tác giả: T.T. Luân

Hạng mục :

Danh mục :

Nhằm giúp những bệnh nhân, người khuyết tật giảm bớt khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày, cải thiện sự độc lập trong cuộc sống, từ một chiếc kéo bình thường, một chuyên gia phục hồi chức năng đã cải tiến thành một chiếc kéo tiện dụng cho người có bàn tay bị yếu. Chiếc kéo này được gắn cố định vào bản gỗ. Vì đã có điểm tựa nên bệnh nhân tay yếu sẽ có thể sử dụng dễ dàng để cắt mà không cần phải cầm lên. Một tay dùng để đưa các thứ cần cắt vào lưỡi kéo. Tay còn lại, là tay yếu hoặc dùng cùi tay nếu bàn tay quá yếu ấn vào cán kéo để điều khiển cắt theo ý muốn.

Thêm hình ảnh về chiếc kéo:

Tham gia Facebook!