Chiếc khóa kéo cải tiến

Số lượt: 53 bình chọn

Tác giả: P.V. Hòa

Hạng mục :

Danh mục :

Thêm một số hình ảnh về chiếc khóa kéo cải tiến do anh Hòa tự làm:

             

Tham gia Facebook!