Chiếc nẹp tự làm

Số lượt: 1052 bình chọn

Tác giả: V.X. Hải

Hạng mục :

Danh mục :

Hình ảnh thực thế về những chiếc nẹp bằng những nguyên vật liệu rẻ tiền giúp ích cho trẻ bại não trong tập luyện và sinh hoạt hàng ngày:

Tham gia Facebook!