Chiếc thìa có cán to

Số lượt: 1269 bình chọn

Tác giả: T.T. Hóa

Hạng mục :

Danh mục :

Chiếc thìa được cải tiến với cán to dễ cầm hơn của chị Hóa:

Tham gia Facebook!