Dây chun “có võ”

Số lượt: 1053 bình chọn

Tác giả: N.B. Khanh

Hạng mục :

Danh mục :

Hàng ngày, chúng ta có nhiều đồ vật phải dùng lực bàn tay để bóp cho chúng hoạt động. Điển hình nhất là một số loại vòi xịt vệ sinh (khi đi vệ sinh xịt rửa với nước). Tuy nhiên, một số người khuyết tật có tay yếu, thường gặp  khó khăn khi phải bóp (ấn) các đồ vật này.

Cải tiến đơn giản mà ai cũng có thể thực hiện được là lấy dây CHUN hoặc dây Cao Su hay loại dây có tính đàn hồi tương tự vòng qua phần cần bóp (ấn hoặc gạt) với tay cầm của vòi. Mục đích là trợ lực cho tay khi bóp (ấn hoặc gạt). Đây là cải tiến nhỏ nhưng rất hữu ích với những ai có bàn tay hoặc ngón tay bị yếu, khó điều khiển và duy trì lực bóp trong một thời gian.

Tham gia Facebook!