Khung tập đi PVC

Số lượt: 1246 bình chọn

Tác giả: T.T. Hóa

Hạng mục :

Danh mục :

Hình ảnh sản phẩm hoàn thiện của khung tập đi từ ống nhựa PVC của chị Hóa:

Video trẻ sử dụng Khung tập đi PVC:

Vật liệu cần:

Bản hướng dẫn cách làm và sử dụng:

Chi tiết hướng dẫn làm Khung tập đi từ ống nhựa

Tham gia Facebook!