Những cải tiến cho vật dụng ăn uống [1]

Số lượt: 160 bình chọn

Tác giả: T.T. Luân

Hạng mục :

Danh mục :

Hình ảnh những vật dụng khi ăn uống được anh Luân cải tiến cho người khuyết tật:

 

Tham gia Facebook!