Những cải tiến cho vật dụng ăn uống [2]

Số lượt: 46 bình chọn

Tác giả: V.X. Hải

Hạng mục :

Danh mục :

Những vật dụng dùng cho ăn uống được anh Hải cải tiến cho người khuyết tật:

Tham gia Facebook!