Những cải tiến cho vật dụng ăn uống [2]

Đây là một sáng tạo bằng cách khác cũng với các vật dụng dùng khi ăn uống của người khuyết tật: Cầm nằm một chiếc thìa hay đôi đũa cần phải có sự kiểm soát được đôi tay một cách khéo léo- điều có thể là trở ngại đối với người bị nhược hoặc bị dị tật cơ tay. Đây là những sáng kiến đơn giản được làm bởi anh Hải có thể mang đến sự độc lập cho người khuyết tật trong việc ăn uống.

Số lượt: 46 bình chọn

Tác giả: V.X. Hải

Nhóm :

Danh mục :

Những vật dụng dùng cho ăn uống được anh Hải cải tiến cho người khuyết tật:

Tham gia Facebook!