Những cải tiến cho vật dụng ăn uống [3]

Ăn uống là một trong những hoạt động cơ bản diễn ra hàng ngày. Nhằm hỗ trợ những trẻ em khuyết tật thường mất nhiều thời gian cho việc ăn uống và phải có sự hỗ trợ của cha mẹ hay người thân và từ đó cải thiện sự độc lập cho trẻ, chị Sen- một nhân viên y tế thôn bản ở Quảng Trị đã cải tiến những chiếc thìa, đũa, cốc…Đây là những sáng tạo tuyệt vời trẻ bị bệnh bại não.

Số lượt: 88 bình chọn

Tác giả: T.T. Sen

Nhóm :

Danh mục :

Hình ảnh các sản phẩm được chị Sen tự làm cho trẻ bị bệnh bại não;

Tham gia Facebook!