Ban tổ chức xin thông báo chính thức về các mốc thời gian cuộc thi mới như sau:
🎯Hạn nộp bài dự thi: 30 tháng 9
👍Kết thúc bình chọn: 6 tháng10 (23:59)
🏅Trao giải trực tuyến: 22 tháng 10