📢 Ban Tổ Chức xin thông báo lùi hạn nộp bài dự thi đến ngày 30/9/2021. 

Vì lý do liên quan đến tình hình dịch bệnh diễn ra căng thẳng trên toàn quốc, Ban Tổ Chức thay đổi hạn nộp bài như trên. Các mốc thời gian kết thúc bình chọn, lễ trao giải sẽ được chúng tôi công bố trong những thông báo tiếp theo (dự kiến trong tháng 10/2021).