Mục đích

Với tôn chỉ và mục đích của cuộc thi từ năm 2020, năm nay:

Cuộc thi 2022 nhằm tôn vinh những cá nhân/tập thể có sáng kiến mới, cải tiến hoặc tìm ra những ý tưởng hoặc sản phẩm giúp cải thiện đời sống sinh hoạt hàng ngày của người khuyết tật!
Từ những cải tiến đơn giản cho đến những sáng kiến mới, các sản phẩm dự thi mang tính tiếp cận, hữu ích, thuận tiện và sự hài lòng sẽ giúp nâng cao tính tự chủ, sự tham gia của người khuyết tật trong các sinh hoạt hàng ngày.

Cùng chúng tôi tìm hiểu thêm một số sáng kiến đã tham gia cuộc thi tại Bỉ và Pháp!

Lý do tổ chức cuộc thi?

Các dụng cụ hỗ trợ người khuyết tật thường có giá bán cao hoặc không đáp ứng được một số nhu cầu và môi trường sống đặc thù của họ. Các sáng kiến hoặc sản phẩm cải tiến với chi phí thấp xứng đáng được đề cao và được nhiều người biết đến hơn.

Đối tượng tham gia cuộc thi?

Bất kỳ ai đều có thể tham gia cuộc thi bao gồm cả người khuyết tật, gia đình có người khuyết tật, cán bộ y tế trong lĩnh vực phục hồi chức năng, các y bác sỹ, sinh viên.

Cuộc thi gồm 2 hạng mục:

Hạng mục thi dành cho người có chuyên môn: là các cá nhân/tập thể cán bộ chuyên môn về y tế hoặc trong lĩnh vực phục hồi chức năng…

Hạng mục thi dành cho người không có chuyên môn: gồm tất cả cá nhân/ tập thể không tham gia làm việc trong lĩnh vực y tế, phục hồi chức năng

Khi đăng ký tham gia, bạn sẽ cần xác định rõ mình tham gia theo hạng mục nào!

Cuộc thi khuyến khích cộng đồng tham gia thông qua hình thức bình chọn online! Khi kết thúc đợt bình chọn, sản phẩm chiến thắng được nhiều bình chọn nhất sẽ được trao Giải Bình chọn.

Tham gia bình chọn tại đây

Ban giám khảo sẽ lựa chọn ra 04 giải thưởng cho hạng mục cho người dự thi có chuyên môn về phục hồi chức năng, 04 giải thưởng cho hạng mục người dự thi không chuyên:

– 01 Giải Nhất dành cho nhóm chuyên môn: phiếu mua hàng trị giá 8.000.000 Đồng
– 01 Giải Nhì dành cho nhóm chuyên môn: phiếu mua hàng trị giá 6.000.000 Đồng
– 02 Giải Ba dành cho nhóm chuyên môn: phiếu mua hàng trị giá 4.000.000 Đồng
– 01 Giải Nhất dành cho nhóm không chuyên: phiếu mua hàng trị giá 8.000.000 Đồng
– 01 Giải Nhì dành cho nhóm không chuyên: phiếu mua hàng trị giá 6.000.000 Đồng
– 02 Giải Ba dành cho nhóm không chuyên: phiếu mua hàng trị giá 4.000.000 Đồng

Cộng đồng sẽ bình chọn để có 03 giải thưởng cho sáng kiến được bình chọn nhiều nhất trên trang web cuộc thi: 01 Giải Nhất Bình chọn với phần thưởng là phiếu mua hàng trị giá 5.000.000 Đồng. 01 Giải Nhì Bình chọn với phần thưởng là phiếu mua hàng trị giá 3.000.000 Đồng và 01 Giải Ba với phần thưởng là phiếu mua hàng trị giá 2.000.000 Đồng.

Ban giám khảo dành ra 08 Giải Khuyến khích cho những sản phẩm/ý tưởng hay gửi tham dự cuộc thi nhưng không đạt tiêu chí để đạt các giải thưởng trên. Mỗi Giải khuyến khích sẽ là phiếu mua hàng trị giá 1.000.000 Đồng .

Mỗi người/nhóm dự thi chỉ được nhận 01 giải do Ban giám khảo chấm. Sản phẩm/ý tưởng chiến thắng Giải bình chọn vẫn có thể đạt các giải thưởng do Ban giám khảo lựa chọn ra.