Mục đích

Với tôn chỉ và mục đích của cuộc thi từ năm 2020, năm nay:

Cuộc thi 2021 nhằm tôn vinh những cá nhân/tập thể có sáng kiến mới, cải tiến hoặc tìm ra những ý tưởng hoặc sản phẩm giúp cải thiện đời sống sinh hoạt hàng ngày của người khuyết tật!
Từ những cải tiến đơn giản cho đến những sáng kiến mới, các sản phẩm dự thi mang tính tiếp cận, hữu ích, thuận tiện và sự hài lòng sẽ giúp nâng cao tính tự chủ, sự tham gia của người khuyết tật trong các sinh hoạt hàng ngày.

Cùng chúng tôi tìm hiểu thêm một số sáng kiến đã tham gia cuộc thi tại Bỉ và Pháp!

Lý do tổ chức cuộc thi?

Các dụng cụ hỗ trợ người khuyết tật thường có giá bán cao hoặc không đáp ứng được một số nhu cầu và môi trường sống đặc thù của họ. Các sáng kiến hoặc sản phẩm cải tiến với chi phí thấp xứng đáng được đề cao và được nhiều người biết đến hơn.

Đối tượng tham gia cuộc thi?

Bất kỳ ai đều có thể tham gia cuộc thi bao gồm cả người khuyết tật, gia đình có người khuyết tật, cán bộ y tế trong lĩnh vực phục hồi chức năng, các y bác sỹ, sinh viên.

Cuộc thi gồm 2 hạng mục:

Hạng mục thi dành cho người có chuyên môn: là các cá nhân/tập thể cán bộ chuyên môn về y tế hoặc trong lĩnh vực phục hồi chức năng…

Hạng mục thi dành cho người không có chuyên môn: gồm tất cả cá nhân/ tập thể không tham gia làm việc trong lĩnh vực y tế, phục hồi chức năng

Khi đăng ký tham gia, bạn sẽ cần xác định rõ mình tham gia theo hạng mục nào!

Cuộc thi khuyến khích cộng đồng tham gia thông qua hình thức bình chọn online! Khi kết thúc đợt bình chọn, sản phẩm chiến thắng được nhiều bình chọn nhất sẽ được trao Giải Bình chọn.

Tham gia bình chọn tại đây

Bất kỳ ai đều có thể tham

Mỗi hạng mục thi (dành cho người có chuyên môn và người không chuyên môn) sẽ có: 01 Giải Nhất, 02 Giải Nhì, 03 Giải Ba do Ban giám khảo lựa chọn ra.

– 01 Giải Nhất dành cho nhóm chuyên môn: phiếu mua hàng trị giá 8.000.000 Đồng
– 02 Giải Nhì dành cho nhóm chuyên môn: phiếu mua hàng trị giá 6.000.000 Đồng
– 03 Giải Ba dành cho nhóm chuyên môn: phiếu mua hàng trị giá 4.000.000 Đồng

– 01 Giải Nhất dành cho nhóm nghiệp dư: phiếu mua hàng trị giá 8.000.000 Đồng
– 02 Giải Nhì dành cho nhóm nghiệp dư: phiếu mua hàng trị giá 6.000.000 Đồng
– 03 Giải Ba dành cho nhóm nghiệp dư: phiếu mua hàng trị giá 4.000.000 Đồng

Bên cạnh đó, cuộc thi sẽ có 02 giải thưởng Sản phẩm/ Ý tưởng do cộng đồng bình chọn trên trang web chính thức của cuộc thi:
– 01 Giải Nhất bình chọn: phiếu mua hàng trị giá 6.000.000 Đồng
– 01 Giải Nhì bình chọn: phiếu mua hàng trị giá 4.000.000 Đồng

Ở mỗi hạng mục thi, Ban giám khảo sẽ dành ra 03 Giải Khuyến khích cho những sản phẩm/ý tưởng tham dự cuộc thi nhưng không đạt tiêu chí để đạt các giải thưởng trên. Mỗi Giải khuyến khích sẽ là phiếu mua hàng trị giá 1.000.000 Đồng .